Ngày 21/3/2022 tại Phòng họp UBND huyện Đắk R’lấp đã tổ chức buổi làm việc với Liên minh HTX tỉnh. Chủ trì buổi làm việc có Đ/c: Đỗ Thanh Cát, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo  Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Lãnh đạo UBND xã và Công chức địa chính xã Hưng Bình. Về Liên minh HTX tỉnh có Đ/c: Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch, Lãnh đạo và Phòng Kế hoạch & Hỗ trợ.

Nội dung buổi làm việc giải quyết kiến nghị của HTX Hưng Phát đề nghị thuê đất, hoặc cấp đất làm trụ sở, xưởng chế biến. Tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 7, diện tích 2479,9 m2, tại thôn 2, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’Lấp được UBND tỉnh Đắk Nông cấp giấy CNQSD đất số BS 337970, cấp ngày 10/12/2013.

Sau khi nghe ý kiến đề xuất của Liên minh HTX tỉnh, đề nghị huyện quan tâm xem xét giải quyết để HTX được thuê, cấp đất theo đúng quy định; để HTX làm Văn phòng, làm xưởng chế biến nông sản trong thời gian tới và ý kiến đề xuất của Lãnh đạo xã Hưng Bình, Lãnh đạo Phòng tài nguyên & Môi trường, Tài Chính – Kế hoạch huyện: Đ/c: Đỗ Thanh Cát, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận quan tâm và tạo điều kiện để HTX phát triển …và giao cho Văn phòng UBND huyện ban Văn bản (Thông báo số: 45/TB-UBND ngày 23/3/2022 kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Cát – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Liên minh HTX tỉnh) và giao nhiệm vụ cho các Phòng chuyên môn của huyện triển khai phối hợp thực hiện để xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất tại thửa đất nêu trên theo quy định báo cáo UBND huyện hoàn thành trước ngày 15/4/2022.

Tin, ảnh: Phòng KH&HT

BÌNH LUẬN