Số ký hiệu: 03-HD/BTGTU
Ngày có hiệu lực: 10/11/2020
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông
Người ký: Phó Trưởng ban: Lê Khắc Ghi
Trích yếu: Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
Đính kèm: Hướng số: 03-HD/BTGTU

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN