Số ký hiệu: 3927/UBND-KGVX
Ngày có hiệu lực: 04/8/2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông
Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh
Trích yếu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đính kèm: Công văn số: 3927/UBND-KGVX

BÌNH LUẬN