Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2020, Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp đào tạo giảng viên TOT cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo hình thức học trực tuyến qua công nghệ Zoom.

Đ/c Lê Đình Toàn – Phó Chủ tịch và các đồng chí của các phòng, ban liên quan tham gia khóa đào tạo

Khóa đào tạo là một hợp phần trong dự án “Nâng cao năng lực cho Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển lâm nghiệp và tham gia chương trình khí hậu quốc gia” do Tổ chức phát triển thực phẩm và lâm nghiệp Phần Lan (FFD) hỗ trợ.

Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông cử 03 Đồng chí tham gia khóa đào tạo. Sau khóa đào tạo các giảng viên sẽ là đội ngũ tư vấn phát triển HTX lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông trong quá trình triển khai dự án.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN