Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Liên minh HTX tỉnh, từ giữa tháng 5/2020, Phòng Chính sách tuyên truyền phát triển HTX đã tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền thành lập HTX và THT năm 2020.

Hội nghị tuyên truyền tại xã Quảng Phú, Krông Nô

Trong năm này, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh, UBND các huyện K’Rông Nô, Đắk Mil và Tuy Đức tổ chức được 11 Hội nghị cho gần 800 lượt người là cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia. Nội dung Hội nghị tập trung làm sáng tỏ Bản chất, nguyên tắc, giá trị, lợi ích của HTX kiểu mới theo quy định của luật HTX năm 2012 và  Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ hợp tác. Ở mỗi hội nghị đều xuất hiện những ý tưởng khởi nghiệp của những nhóm sáng lập viên để tiến hành thành lập HTX. Hy vọng rằng, thông qua các hội nghị tuyên truyền sẽ làm tiền đề để thành lập HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hội nghị tuyên truyền tại xã Nam Xuân, Krông Nô

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN