Thực hiện kế hoạch số 104-KH/LMHTX, ngày 20/3/2018 của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông về việc phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể năm 2018.

Từ đầu tháng 4 tới nay, Phòng chính sách tuyên truyền phát triển hợp tác xã đã tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh phối hợp với triển khai 16 hội nghị tuyên truyền kinh tế tập thể cho 944 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Phối hợp với Hội Nông dân tổ chức 04 hội nghị, Hội Cựu chiến binh 6 hội nghị, Tỉnh đoàn 2 hội nghị, hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 02 hội nghị và UBND huyện Đắk R’Lấp 02 hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền phát triển KTTT cho các hội viên Hội Nông dân xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil

Tại các hội nghị, học viên đã được nghiên cứu, thảo luận và làm sáng tỏ Bản chất, nguyên tắc và các giá trị của hợp tác xã kiểu mới theo quy định của Luật HTX năm 2012 và chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Thông qua các hội nghị nhiều nhóm sáng lập viên đã hình thành ý tưởng để xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, như nhóm đồng sở thích trồng dâu nuôi tằm tại huyện Đắk G’long, nhóm của các Cựu chiến binh tại xã Đắk R’Tít, xã Đắk We huyện Đắk R’lấp, nhóm sáng lập viên sản xuất Xoài tại xã Đắk Ghềnh, nhóm sáng lập viên tại xã Đức Mạnh huyện Đắk Mil…

Qua đợt tuyên truyền này đã có hàng nghìn lượt người nhận thấy những hạn chế của mô hình kinh tế hộ gia đình và những ưu điểm của mô hình liên kết sản xuất kinh doanh trong HTX hướng tới xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông sản. Hoạt động tuyên truyền trong những năm qua đã tác động tích cực tới kết quả tư vấn thành lập mới HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tin và hình ảnh: Phòng Chính sách

BÌNH LUẬN