Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Đ/c H’Bèo – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Đăk Som, huyện Đăk G’long phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Chương trình công tác của Thường trực Liên minh HTX tỉnh năm 2018, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 104/KH-LMHTX ngày 20 tháng 3 năm 2018, của Liên minh HTX về việc phối hợp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và thành lập THT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018. Ngày 03-04/5/2018, tại Hội trường UBND 02 xã Đăk Som và xã Quảng Sơn huyện Đăk Glong, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể năm 2018 cho đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự Hội nghị có đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội Liên hiệp phụ nữ 02 xã và hơn 140 cán bộ, hội viên Hội phụ nữ xã cùng tham dự.

Cán bộ, Hội viên hội Liên hiệp phụ nữ xã tham dự Hội nghị tại xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong

Tại Hội nghị, hội viên Hội phụ nữ 02 xã được tiếp thu 02 chuyên đề: Bản chất, nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 và Quy trình thành lập, tổ chức hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã; đông đảo Hội viên đã tích cực tiếp thu nội dung chuyên đề và thảo luận sôi nổi về lợi ích, quy trình thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã. Đã có các nhóm đồng sở thích muốn tìm hiểu để phát triển thành tổ hợp tác, hợp tác xã cùng nhau khai thác thế mạnh, phát triển kinh tế góp phần hoàn thiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Nguyễn Thị Hải – Phó phòng CSTT PTHTX

BÌNH LUẬN