Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông, Liên minh HTX hai tỉnh Đăk Nông và Bình Phước ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị kết hợp trao quyết định công nhận thành viên Liên minh HTX tỉnh cho các HTX mới thành lập, trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Tham dự hội nghị ký kết, về phía Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông có đồng chí Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông, các Phó Chủ tịch, và các phòng ban; về phí Liên minh HTX tỉnh Bình Phước có đồng chí Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và các phòng, ban; Về phía các HTX của tỉnh Đăk Nông có các HTX nhận cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh, các HTX mới thành lập.

Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, hỗ trợ nhau khắc phục những khó khăn, hạn chế; trao đổi kinh nghiệm với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến, gắn kết chặt chẽ, tạo động lực cho kinh tế tập thể phát triển giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước đúng theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thông qua chương trình hợp tác hai Liên minh HTX tỉnh giới thiệu để các HTX, LHHTX liên kết, kết nối giao thương, tham dự các hội chợ thương mại, học tập, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hình thành hệ thống thương mại điện tử nhằm giới thiệu quảng bá, bán sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương và tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Tạo điều kiện cho thành viên hai tỉnh tham gia có hiệu quả vào các chương trình hợp tác, dự án kinh tế có liên quan đến phát triển HTX tại mỗi địa phương; các chương trình tập huấn, nâng cao trình độ khoa học công nghệ và quản lý HTX.

Kết hợp tại Hội nghị Liên minh HTX tỉnh trao cờ thi đua cho 02 đơn vị: HTX Công Bằng Thuận An, Quỹ tín dụng nhân dân Đăk Mil; Bằng khen cho các tập thể: HTX TM DV Bình Minh, Quỹ tín dụng nhân dân Đăk Nông, HTX hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến, HTX Thành Tín; Trao quyết định công nhận thành viên cho HTX thành lập mới từ năm 2020-2022.

Tin, ảnh: Trần Xuân Bắc

BÌNH LUẬN