Sáng ngày 12/8/2022 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh Đăk Nông; tham dự Hội nghị có đồng chí Điểu Xuân Hùng, ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh Đăk Nông; các đồng chí Thường trực UBMTTQ tỉnh; Đ/c Lê Văn Chiến, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đ/c Y Quang, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Hà Thị Hạnh, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí là Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Đăk Nông, cùng các cơ quan Báo, Đài đến dự và đưa tin Hội nghị.

Hội nghị có nhiệm vụ thông qua:
– Báo cáo sơ kết công tác Mặt trện 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 thnag1 năm 2022.
– Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội MTTQVN lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.
– Nghe Đ/c Lê Văn Chiến – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh thông báo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 và một số chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
– Hiệp thương bầu bổ  sung Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024.
Hội nghị thống nhất thông qua các báo cáo đã trình bày và đồng thời quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Với mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Tin, ảnh: Nguyễn Khải- Chủ tịch LMHTX tỉnh.

 

BÌNH LUẬN