Ngày 11/4/2022, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Liên đoàn Hợp tác xã Đức (DGRV) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang tổ chức mở lớp (TOT) Hướng dẫn về kỹ năng và phương pháp giảng dạy có sự tham gia của nhiều người.

Tham dự lớp tập huấn có cán bộ Liên đoàn Hợp tác xã DGRV, cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, Lâm Đồng và cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông về dự.

Nội dung của lớp tập huấn này nhằm truyền đạt cho các học viên về phương pháp giảng dạy có sự tham gia nhiều học viên trong học tập là phương pháp chủ động khuyến khích con người suy nghĩ cho bản thân họ. Các học viên đóng góp tích cực vào việc dạy học và tư vấn, chứ không tiếp nhận thông tin một cách thụ động từ các chuyên gia, có thể các chuyên gia không hiểu đặc điểm ở địa phương, hay trên thực tế. Phương pháp này khuyến khích mọi người chia sẻ thông tin, học tập lẫn nhau và để cùng nhau xử lý các vấn đề chung… Phương pháp này nhằm giải quyết một vấn đề tốt, cần có sự tham gia của nhiều người có kinh nghiệm và kỹ năng khác nhau trong lĩnh vực giảng dạy và tư vấn cho người nông dân hoạt động có hiệu quả trong quá trình tổ chức sản xuất và quản lý hợp tác xã.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX 

BÌNH LUẬN