Kế hoạchThực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ...

Kế hoạchThực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị

0
822
Số/Kí hiệu 188/KH-LMHTX
Ngày ban hành 11/05/2021
Ngày có hiệu lực 11/05/2021
Người ký Nguyễn Khải – Chủ tịch
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày  09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Cơ quan ban hành Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông
Thể loại Kế hoạch

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 134 ngày 25-9-2020 của Chính phủ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN