Số ký hiệu: 2135/SYT-NVYD
Ngày có hiệu lực: 30/9/2020
Cơ quan ban hành: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
Người ký: Phó Giám đốc: Trần Quang Hào
Trích yếu:  hướng dẫn tăng cường công tác vệ sinh lao động tại các cơ sở lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đính kèm: Công văn số: 2135/SYT-NVYD

BÌNH LUẬN