Số/ký hiệu 70-KL/TW
Ngày ban hành 09/3/2020
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Phân loại Kết luận
Tệp đính kèm Kết luận 70-KL/TW

BÌNH LUẬN