Sáng ngày 04/7/2019, tại Hội trường khách sạn Trường Giang, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến cho thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các HTX trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề: Lập Kế hoạch kinh doanh chiến lược cho HTX trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế theo phương pháp của Tổ chức hỗ trợ phát triển nông nghiệp Hà Lan (Agri Terra), bao gồm:
+ Phân tích hiện trạng hoạt động của HTX, chuỗi giá trị sản phẩm của HTX, kế hoạch kinh doanh tương lai của HTX;
+ Hoạt động tài chính, cơ cấu vốn, tính bền vững tài chính của HTX;
+ Quản trị và quản lý HTX theo Luật HTX 2012 và xu thế của nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế;

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Đây là những chuyên đề có nội dung quan trọng, rất cần thiết cho các hợp tác xã. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. Hiện nay, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được hầu hết các nước phê chuẩn; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu vừa được ký kết, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đây là cơ hội tuyệt vời cho hàng hóa Việt Nam, nhất là sản phẩm nông nghiệp sẽ có cơ hội xuất khẩu nhiều hơn vào các thị trường lớn trong khu vực châu Âu, Châu Á Thái Bình dường và thị trường thế giới. Nếu chủ động trong việc đề ra chiến lược trong sản phẩm kinh doanh thì, sản phẩm hàng hóa của Đắk Nông có cơ hội tham gia rất lớn vào chuỗi giá trị toàn cầu, mang lại lợi ích cho khu vực kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, chương trình bồi dưỡng chú trọng đến công tác thực hành của các học viên, nhằm giúp các học viên nắm vững được kiến thức cơ bản trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng và khi trở về hợp tác xã sẽ giúp ích cho quá trình hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

Sau khóa tập huấn, Ban tổ chức lớp học sẽ tổ chức một đoàn cán bộ các HTX đi nghiên cứu thực tế các mô hình điển hình tiên tiến ở các tỉnh, thành phố phía Bắc nhằm bổ sung kiến thức thực tế, giúp cho các HTX đúc rút thêm kinh nghiệm phục vụ quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở đơn vị mình hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN