Đại hội thường niên Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đức năm 2017

Thực hiện Điều lệ hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đức, xã Đăk Sin, huyện Đăk R’lấp. Ngày 22/3/2018 Quỹ tổ chức Đại hội Đại biểu thường niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Đại hội đại biểu thương niên có: Đại diện Lãnh đạo Phòng Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đăk Nông, đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác và Phòng chuyên môn Chi nhánh tại tỉnh Đăk Lăk, đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đăk Sin và đại diện cho hơn 60/442 đại biểu là thành viên của Quỹ tín dụng về dự Đại hội.

Hoạt động của Quỹ tính đến ngày 31/12/2017 dư nợ cho vay là: 53.850 triệu đồng, tăng 37.192 triệu đồng so với năm 2016; bằng 144% kế hoạch năm 2017, vượt Kế hoạch năm 2017 là 16,35 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng: nợ xấu 70 triệu đồng, chiếm 0,16% tổng dư nợ nội bảng. Đến cuối năm 2017 không có dư nợ cho vay hạn chế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội cũng thông qua, biểu quyết Báo cáo tổng kết hoạt động của Quỹ năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018, trong đó có huy động góp vốn xác lập tư cách thành viên, vốn góp thường niên… và sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Quỹ năm 2018./.

Tin, Bùi Hoa Thám – PCT Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN