Kính gửi: Các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Văn bản số: 1470/SCT-QLTM ngày 27/9/2023 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. Văn bản số 459/UBND-CNNXD ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Mời tham gia Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch -Thái Nguyên 2023 và Chương trình Xúc tiến màu nông sản thời kỳ 4.0-Thái Nguyên 2023: Nhằm đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nông sản, sản phẩm OCOP, thực phẩm chế biến, sản phẩm làng nghề truyền thống, thúc đẩy hoạt động du lịch nông nghiệp ngày càng phát triển trong thời đại 4.0, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn phát huy giá trị làng nghề truyền thống, kích cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, giao lưu giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh/thành phố trong cả nước. UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch-Thái Nguyên 2023 và Chương trình Xúc tiến sắc màu nông sản thời kỳ 4.0-Thái Nguyên 2023, như sau:

  1. Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch-Thái Nguyên 2023

– Địa điểm: Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Thời gian: Từ ngày 30/11/2023 đến hết ngày 04/12/2023.

– Quy mô: Khoảng 150 gian hàng.

  1. Chương trình Xúc tiến sắc màu nông sản thời kỳ 4.0-Thái Nguyên 2023

– Địa điểm: Quảng trường Vạn Xuân, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Thời gian: Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 10/12/2023.

– Quy mô: Khoảng 150 gian hàng.

Với tinh thần mở rộng giao lưu, quảng bá, hợp tác liên doanh liên kết, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, kết nối cung cầu; tạo điều kiện, cơ hội tốt để các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nồn quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới các tổ chức, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển; tăng cường liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các Hợp tác xã tham gia: Đăng ký tham gia đề nghị gửi về Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên trước ngày 10/11/2023 (miễn phí gian hàng cho các đơn vị đăng ký tham gia).

(Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 0917.656.988; Đồng chí: Phạm Hùng-Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 0913.686.515).

                                                                           Tổng hợp Mời các HTX Nông nghiệp

                                                                          PHÒNG KH&HT LIÊN MINH HTX TỈNH

BÌNH LUẬN