Căn cứ Điều lệ hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đắk Nông. Sáng ngày 11/3/2023, tại Hội trường khách sạn khu C – Logdge Đắk Nông, Phường Nghĩa Trung, tp Gia Nghĩa Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đăk Nông tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2022.  Tham dự có đại diện: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, UBND thành phố, UBND Phường Nghĩa Đức, tp Gia Nghĩa. Tham dự có 200 đại biểu, đại diện cho 1.199 thành viên.

Theo kết quả Báo cáo trình Đại hội kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đăk Nông năm 2022 có 1.468 thành viên, tổng nguồn vốn có 150.153 triệu, vốn điều lệ 5.252 triệu, vốn huy động 115.832 triệu, dư nợ cho vay 140.022 triệu. Trong năm phát triển được 113 thành viên. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 phát triển và số lượng thành viên 1.500, nguồn vốn tăng trưởng tối thiểu 14%, tỷ lệ nợ xấu < 1%.

Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám – PCT Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN