Ngày 04/01/2022 tại Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Thuận An, trụ sở đóng tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông Khối thi đua Hợp tác xã nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2022.

Về tham dự Hội nghị có 17 Hợp tác xã; Hội nghị được vinh dự và sự quan tâm tham dự của ông Nguyễn Khải chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Đăk Mil…

Tại Hội nghị các Hợp tác xã đã nghe dự thảo báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2022; chấm điểm, bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng các Hợp tác xã có thành tích xuất sắc hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm năm 2021. Kết quả Hội nghị thống nhất biểu quyết đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh:

– Tặng cờ thi đua xuất sắc, đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2021 cho Hợp tác xã Nông nghiệp công bằng Thuận An.

– Tặng Bằng khen cho 02 Hợp tác xã: HTX Hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến, HTX Sản xuất Thương mại Dịch vụ  Bình Minh.

Hội nghị được ông Nguyễn Khải chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh thay mặt Thường trực ghi nhận và biểu dương những thành tựu đạt được của 157 Hợp tác xã, tạo ra được khối lượng lớn sản phẩm đặc thù, thế mạnh của tỉnh, đề nghị các Hợp tác xã tiếp tục phát huy để từng bước nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu thị trường người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời định hướng phát động các phong trào thi đua năm 2022 trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã gồm những nội dung sau:

  1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…
  2. Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị;
  3. Phong trào thi đua đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid – 19;
  4. Phong trào thi đua Xây dựng Hợp tác xã điển hình tiên tiến;
  5. Phong trào thi đua Xây dựng sản phẩm Hợp tác xã chất lượng;
  6. Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm;
  7. Phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã thống nhất bầu HTX nông nghiệp, dược liệu, dịch vụ – thương mại Thịnh Phát làm Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua năm 2022 gồm các HTX: HTX Nông nghiệp xanh Quảng Trực, HTX Nông nghiệp Công Bằng Thuận An, HTX Sản xuất Gạch Tuynel và gạch không nung Đồng Tâm. Hội nghị tin tưởng, hy vọng năm 2022 các Hợp tác xã trong Khối Nông nghiệp đạt nhiều thành tích xuất sắc, vượt bậc hơn năm qua./.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN