Số/ký hiệu 164-HD/BTGTW
Ngày ban hành 08/12/2020
Người ký Phan Xuân Thủy
Trích yếu Tuyên truyền kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Cơ quan ban hành Trung ương
Phân loại Hướng dẫn
Tệp đính kèm Tuyên truyền kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

BÌNH LUẬN