THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX...

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX VIỆT NAM

0
948

Trong 2 ngày, từ ngày 20 – 21/7/2019 Đoàn công tác Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh Đắk Nông thẩm định các dự án đăng ký nhu cầu vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam năm 2019 (Theo Kế hoạch năm 2019 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam phân bổ 5 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đắk Nông). Đoàn công tác đã tiến hành làm việc với 08 HTX. Trong đó: có 04 HTX trong Liên hiệp HTX Hợp lực: HTX Nông lâm nghiệp Nam Hà – huyện Cư Jut, HTX Hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến – huyện Đắk Song, HTX Nông nghiệp DVTM Hợp Tiến – huyện Đắk G’Long, HTX Nông nghiệp Thương mại Tia Sáng – thị xã Gia Nghĩa. Có 04 HTX ngoài Liên hiệp: HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thiện – huyện Cư Jut, HTX Nông nghiệp Dịch vụ An Tâm – thị xã Gia Nghĩa, HTX Nguyên Phát – huyện Đắk G’Long, HTX Nông nghiệp Sơn Phát – thị xã Gia Nghĩa.

Đồng chí Lê Đình Toàn (bên trái) Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đắk Nông; đồng chí Phạm Công Bằng (thứ 2 từ trái qua) Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam cùng Đoàn làm việc với HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thiện
Đoàn làm việc với HTX Nông nghiệp Sơn Phát – thị xã Gia Nghĩa

Tin, ảnh: Ngô Văn Tuấn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN