CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KTTT NĂM 2017,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

TT Thời gian Nội dung Người thực hiện
1 7h30’-8h00 – Đón tiếp đại biểu Các đc Lãnh đạo, trưởng các phòng
2 8h00- 8h10 – Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu Đ/c Bùi Hoa Thám: Phó Chủ tịch
3

 

8h10-8h20 – Khai mạc Hội nghị Đ/c Trần Văn Đức

– Chủ tịch

4 8h20-8h50

 

– Báo cáo tổng kết kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Đ/c Trần Văn Đức

– Chủ tịch

5

 

 

8h50-9h05

 

– Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Đ/c Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT
6 9h05-9h15 – Báo cáo hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018. Đ/c Lê Đình Toàn

– Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

7 9h15-9h30 – Báo cáo sơ kết chương trình phối hợp phát triển KTTT giữa Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Đ/c Bùi Hoa Thám

– Phó Chủ tịch

8 9h30 – 9h45 – Hội nghị giải lao
9 9h45-10h10 – Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
10 10h10-10h20 – Khen thưởng các HTX có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển KTTT năm 2017 Đ/c Vũ Anh Liệu – Chánh Văn phòng
11 10h20-10h40 – Trao giấy truy xuất nguồn gốc cho các HTX Đ/c Trần Văn Đức

– Chủ tịch

12 10h40-11h00 – Kết luận, bế mạc Hội nghị Đ/c Trần Văn Đức – Chủ tịch